Stalen buispalen met console

Op plaatsen waar slechts aan één zijde gewerkt kan of moet worden, is deze methode toepasbaar om funderingsherstel en/of versterking te realiseren.

Tegen de bestaande fundering wordt trillingsvrij een stalen buispaal aangebracht, met daarop een stalen afdekplaat. Over de stalen buispaal wordt, evenwijdig aan de fundering, een console geschoven. Door zwenken van de console, aanbrengen van specie op het profiel en aandraaien van de mechanische vijzel ontstaat een ondersteuning van de fundering. De fundering kan hierdoor ‘op spanning’ worden gezet of in bepaalde gevallen zelfs omhoog worden gedraaid. De console en paalkop worden conserverend behandeld door plaatsen van bekistingen en omstorten met beton.

 

Technische gegevens:

  • Paaldiameters: gebaseerd op belasting in de standaardafmeting
  • Vijzels: Fe550, maximaal 315 kN
  • Wapening buispaal: FeB 500 HWL

Toepassingen:

  • Funderingsherstel of -versterking
  • Stabiliseren, herstellen en/of in de oorspronkelijke staat terugbrengen van verzakte gebouwen, aanbouwen of gevels
  • Opvangen gevels t.b.v. bodemsarnering, ontgravingen, enz.