In Veerse Kreek en de Veste te Veere in Zeeland is de 150 meter oude beschoeiing vervangen door nieuwe stalen damwanden.

Bij een deel van de Veerse Vest is de nieuwe beschoeiing geplaatst. Met het plaatsen van de stalen damwanden is de historische vorm van de bolwerken terug in het landschap gebracht. Tevens zorgt de nieuwe beschoeiing ervoor dat de oeverrand niet verder afkalft.