Aan de Zeemagazijnkade in Amsterdam staan de Van Gendthallen, die gelukkig aan de sloophamer zijn ontsnapt.
Wij hebben daar zowel in- als uitpandig renovatiewerk uitgevoerd.

Er zijn 4 grote casings de grond in geheid. Deze casings van 15 meter lengte zijn permanent en gaan er voor zorgen dat de hoge en lage grondwaterstromen gescheiden blijft, maar eerst zorgen zij er voor dat er op een “schone” manier aardwarmte kan worden aangelegd.
Samen met de andere werkzaamheden die wij hier uitvoeren, is dit een complex, uitdagend maar bovenal geweldig project voor alle afdelingen binnen SPS!

Zo zijn er 5 oude olietanks (volgens protocol BRL-7000) gesaneerd, 200 groutinjectiepalen geboord en betonvloeren inclusief liftputten gemaakt.

Voordat de betonvloeren gestort werden zijn er zogeheten Cosinus Slide-voegen geplaatst. Dit is tegen krimpen en uitzetten, zodat er geen scheurvorming ontstaat.

Een mooi veelomvattend project op deze prachtige locatie.