Diverse werkzaamheden uitgevoerd rondom het Noorder en Wester bolwerk in Franeker. Er zijn onder andere een nieuwe walbeschoeiing geplaatst en naast de kunststof damwand is er ook nog 400 ml stalen damwand gezet.

Het project is samen uitgevoerd met JP Schilder uit Ursem. JP Schilder heeft de baggerwerkzaamheden uitgevoerd en wij de damwanden en het grondwerk.

Het totale project bestond uit:

  • Het plaatsen van 400 meter prolock beschoeiing (houten palen en kunststof schotten)
  • Het plaatsen van 400 meter stalen damwand (planken 10 m1)
  • Het aanbrengen van antislip op een bestaande steiger van 900 m1
  • Het leveren en aanbrengen van nieuwe aanlegsteigers voor de pleziervaart
  • Baggeren van 4500m3 in hartje Franeker


Videos zijn van Franeker Actueel