Op het terrein van de voormalig Politieacademie aan de Slotervaartweg te Amsterdam wordt dijkverlegging gerealiseerd. Om te voorkomen dat het dijklichaam niet voldoende waterdicht is, wordt in het midden van het dijklichaam evenwijdig aan het dijklichaam een (stalen) damwandconstructie aangebracht.