In het kader van Project trajectverbetering N239/N240 te Medemblik funderen we een duiker opnieuw d.m.v. houten palen. Omdat dit gepaard gaat met risicovol werken langs de weg, was dit traject tijdens het Paasweekeinde (2015) afgesloten. Onze Liebherr stond hier met z’n giek en valblok 10 meter van de kraan af, zodat er vanaf de kant geheid kon worden.