Van boerenburgemeesterswoning uit 1871, naar een “warm thuis” voor mensen met dementie: Het Grosthuis.

Om dit te realiseren begin je uiteraard met een goeie fundering. En omdat het een renovatie met nieuwbouw is hebben wij hier diverse soorten palen geheid. Zoals betonpalen voor de 4 nieuwe woningen achter de boerderij, betonpalen in het dubbel vierkant van de boerderij en stalen buizen voor het herstellen van de fundering inpandig in het voorhuis. En die stalen buizen moesten toch wel op de meest uitdagende plekken geheid worden, zoals in een kast onder de trap, in een oude badkamer en achter de voordeur. In beperkte ruimte was het aardig manoeuvreren. Maar het is weer gelukt!
Ontzettend mooi om te zien hoe diverse betrokken partijen zich inzetten om de boerderij in ere te herstellen.