In opdracht van een particuliere opdrachtgever hebben wij een diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwrijp maken van een kavel in Ursem.

Als eerste is een schuur van 1300m2 gesaneerd, daarna gesloopt en het puin gebroken met een puinbreker. Het puin kan vervolgens hergebruikt worden als bouwstof/fundering voor wegen.