Voor een nieuwe biogas installatie aan de Burg. Kooimanweg in de Wogmeer is grondverzetwerk uitgevoerd. Totaal is 35000 m3 grond uit de bouwput gegraven en een diepte bereikt van 6,5 meter. De silo’s zijn op deze diepte aangevuld en alle benodigde sleuven zijn gegraven voor leidingen en bekabeling.

Rondom de installaties hebben wij het betonwerk ter fundering uitgevoerd van trafokasten, voedingskasten enz.

Tevens ter afronding is het straatwerk verhard, bestraat en alles netjes afgewerkt.