Voor de fundatie van kunstwerken langs de Westfriesedijk in Winkel hebben wij 3 betonconstructies gemaakt.

Wij hebben eerste een tijdelijke grondkering gemaakt van vurenhouten planken. Daarna betonpalen geheid, met poeren, bekisting, wapening en daarna gestort.

 

Tijdens de wegwerkzaamheden die gelijktijdig werden uitgevoerd door onze partner J.P. Schilder BV, was ontdekt dat er sporen waren gevonden van de oudste dijk op deze plek. Omdat het nu mogelijk werd om in het talud van de dijk een kijkje te nemen en de oudste sporen op te zoeken hebben wij voor archeologisch onderzoek een stalen damwand geheid.