In het kader van groot onderhoud is naast de aanleg van natuurvriendelijke oevers, op een aantal plekken de bestaande damwanden en oeverbeschoeiing vervangen. Dit omvangrijke damwandproject is opgedeeld in drie delen. Waaronder:

3250 meter natuurvriendelijke oevers
De zes meter lange en 60mm dikke vuren houten damwanden zijn 20 cm onder water de vaart in geslagen. Om de oever te beschermen hebben wij naar eigen ontwerp een eiken houten golfbreker bevestigd. Deze golfbreker zorgt komt ook de uitwisseling tussen flora en fauna ten goede.

425 meter hardhouten damwanden
Op twee locaties zijn zes meter hoge Okan hardhouten damwanden geslagen. Om de stevigheid te garanderen zijn om de twee meter klapankers toegepast. Deze zijn hart op hart bevestigd.

Stalen damwanden in het stedelijk gebied in Broek in Waterland
Het heien van de 16 meter lange stalen damwanden is vanaf pontons op het water gebeurd, evenals het verwijderen van de oude beschoeiing. Bij het heien van de 65 strekkende meter damwanden in deze oude dorpskern was voorzichtigheid geboden. Een damwand project met een hoge moeilijkheidsgraad, mede door de omliggende trillingsgevoelige monumentale panden en de enorme lengte van de damwanden.

Opgeleverd 31 december 2014.

De oevers zijn weer voor de komende 100 jaar beschermd!