In Nibbixwoud hebben wij meegewerkt aan het realiseren van een wateropslag t.b.v. aardwarmte. Wij zijn daar gestart met het heien van 52 betonpalen #25 van 16 meter. Toen is er 42,8 ton aan stalen damwand door ons gezet. De opdrachtgever heeft daarna de volledige damwandkuip uitgegraven en nadat de betonput klaar was heeft SPS daar de damwand er weer uitgetrokken.