In Wormer hebben wij een kelder gerealiseerd van 5 bij 5 meter, voorzien van een koekkoek. 

Het complete betonwerk is door ons gerealiseerd. Alle bijbehorende werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd, zoals het uitgraven van de bouwput, aanbrengen van damwanden, staal-, stut- en stempelconstructies, (trillingsarm) heien van de nieuwe fundering en het storten van de keldervloer.

Kortom een mooi Turn-Key project.