In verband met puinhoudend materiaal in de grond zijn alle palen eerst voorgeboord om het stuk slaan van de palen te voorkomen.

Daarna konden de hardhouten Cloeziana palen t.b.v. een nieuwe aanleghaven/steiger geheid worden.

Dit alles is vanwege vervuilde grond onder saneringseisen gerealiseerd.