Heien kan op verschillende manieren en met diverse paalsystemen. Welk type heipaal geheid kan worden is sterk afhankelijk van het project, de ondergrond en omgevingsfactoren. De constructeur berekent de constructie en op basis daarvan kan een plan van aanpak worden opgesteld voor de heiwerkzaamheden, waarin wordt vastgesteld welke heipalen moeten worden toegepast.

Paalsystemen

Wij leveren en heien:

Kortom, alle paalsoorten tussen de 2 en 23 meter! De kleinste doorgang voor een kraan is al mogelijk vanaf 62 cm. Of het nu op een open weiland is of oud binnenstedelijk gebied, wij zetten het juiste materieel in.

Moeilijk bereikbare plaatsen of beperkte werkruimte

Wanneer er een uitbreiding bij bestaande bebouwing moet worden uitgevoerd, zijn er diverse factoren die een heiwerk tot een uitdaging kunnen maken. Beperkte ruimte, zoals een beperkte werkhoogte, een smalle doorgang of moeilijk bereikbare plaatsen voor reguliere heistellingen, zijn voor Heicombinatie SPS eerder regel dan uitzondering. Het (inpandig) heien van stalen buispalen is dan vaak de oplossing. Onze kleine heimachines zijn zeer geschikt voor het trillingsarm aanbrengen van dit grondverdringend paalsysteem.

Trillingsarm

Speciale aandacht verdient het trillingsvrij, dan wel trillingsarm heien. Bij aanbouw in nieuwbouwwijken of noodzakelijk heiwerk op plaatsen wegens een veranderende bestemming of omdat de bestaande fundering niet meer voldoet; altijd heeft men in die gevallen te maken met bestaande bebouwing. Overlast en het veroorzaken van trillingsschade dient dan tot een absoluut minimum te worden beperkt.

Heicombinatie SPS heit trillingsarm door middel van het voorboren van palen. Dit kan zelfs tot maximaal 4 meter diepte! Daarna wordt de eigenlijke paal pas geheid. Dit neemt veel oppervlakte trilling weg. Deze methode kan voor alle type palen worden gebruikt.

Ook langs het spoor; railinfra

Spoorwerkzaamheden brengen een aantal specifieke risico’s met zich mee. Heicombinatie SPS beschikt over een gecertificeerd managementsysteem dat voldoet aan de criteria van de VGM Checklist Aannemers (VCA). Wij hebben ervaring met deze risicovolle werkzaamheden langs het spoor.

Wat voor u belangrijk is, is voor ons ook belangrijk. Zoals een betrouwbare kwaliteit, meedenken in het hele proces en natuurlijk een goede prijs!

“Niemand wil schade aan z’n woning of aan de woningen van buurtgenoten!”
“Goed, degelijk en betrouwbaar”