Wij kunnen grondwerkzaamheden - in de ruimste zin van het woord - voor u uitvoeren. Zoals het uitgraven van bouwputten, het bouwrijp maken van kavels en bouwputten, het aanbrengen van erfverharding, paardenbakken aanleggen en het verzorgen van grondonderzoek.
Mogelijkheden in grondwerkzaamheden

U kunt bij ons terecht voor grondverzet in alle soorten en maten, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, aanbouw, oprit en terras. Ook het afvoeren van eventueel vrijgekomen zand, puin en grond behoort tot de werkzaamheden. Om uw erf tijdelijk of permanent te verharden leveren en verwerken wij steenkorrelgranulaat en beton/stelconplaten. Bij het bouwrijp maken van een perceel, wordt er uiteraard aandacht besteed aan zaken als funderingen, riolering, kabels, afwatering enz.

Flexibel met een compleet machinepark

Wij beschikken over een gevarieerd machinepark van klein tot groot materieel, zodat wij telkens de meest geschikte machine, voorzien van de juiste toebehoren, kunnen inzetten. Ook op moeilijk te bereiken plaatsen. Wanneer de grond verontreinigd is, zijn wij gecertificeerd (BRL SIKB 7000) om bodemsanering uit te voeren. Wij informeren u hier graag nader over.

“Wij gaan graag praktisch te werk, zodat ieder grondwerkproject zo efficiënt mogelijk kan verlopen.”