Een scheefgezakt pand, scheuren in de muren, lekkage en verzakte vloeren zijn voorbeelden van zeer vervelende funderingsproblemen. Belangrijk is deze problemen snel en vakkundig op te lossen, zodat meer schade wordt voorkomen. Funderingsherstel is daarbij noodzakelijk.

Technieken

Met de juiste funderingshersteltechniek zorgen wij ervoor dat uw fundering optimaal ondersteund wordt en alles weer recht komt te staan. Dit kan zowel van binnenuit als van buitenaf. Afhankelijk van de locatie, de mogelijkheden en bijvoorbeeld de eisen van de gemeente kunnen er verschillende typen funderingspalen en damwanden worden toegepast, bijvoorbeeld de traditionele heipalen, buis- of drukpalen. Daarbij wordt vaak de voorkeur gegeven aan het trillingsarm aanbrengen van de palen. Mocht het echt trillingsvrij moeten dan is de geheel grondverdringende schroefinjectiepaal uitermate geschikt voor trillingsgevoelige gebouwen.

Advies

Elk funderingsprobleem is anders. Er is dan ook geen standaard aanpak. Met onze uitgebreide ervaring kunnen wij u optimaal adviseren met betrekking tot de mogelijkheden en de verschillende funderingshersteltechnieken. De klus moet uiteraard met zo min mogelijk overlast geklaard worden.

Turn Key inclusief kelder

Waarom bij een renovatie niet meteen een kelder of souterrain aanleggen die tevens als nieuwe fundering fungeert? Het brengt een enorme meerwaarde en optimale benutting van het pand met zich mee. Kortom: optimaal funderingsherstel!

Deze manier van funderingsherstel is echter wel specialistisch werk, waar verschillende werkzaamheden bij komen kijken. Wij kunnen u daarbij alles uit handen nemen. Zoals sloopwerkzaamheden, uitgraven van de bouwput, saneren conform BRL SIKB 7000 protocol 7001+7004, aanbrengen van damwanden, staal-, stut- en stempelconstructies, stalen consolepalen (= specifiek voor het herstellen van verzakte gedeeltes van uw woning), (trillingsarm) heien van de nieuwe fundering en het storten van keldervloer en/of wanden.

“Funderingsherstel, hei-, beton- en grondwerk in één hand.”