Er zijn verschillende materialen waaruit een damwand kan worden opgebouwd. Hout, staal of kunststof worden het meest toegepast als grondkering. De keuze in materiaal als grondkering wordt bepaald op basis van functionele, constructieve en financiële overwegingen.

Damwand toepassingen

Damwandconstructies worden gebruikt voor kades, kelders, parkeergarages, grondkeringen, waterkeringen, oeverbescherming, maar worden ook toegepast bij viaducten en als funderingselementen. Zowel permanent als tijdelijk, bijvoorbeeld rond een bouwkuip.

Duurzaam en milieuvriendelijk

Tegenwoordig gelden ook voor damwanden steeds hogere eisen wat betreft duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het op de juiste manier plaatsen van een damwand is tevens zeer bepalend voor de duurzaamheid van de damwand. Met onze ervaring en vakmanschap kunnen wij u optimaal adviseren over de mogelijkheden wat betreft het leveren en plaatsen van damwanden.

Trillingsvrij en geluidsarm

De eisen betreft trillingsvrij en geluidsarm werken, worden in alle steden en dorpen steeds strenger. Door gebruik van het juiste materieel, zoals speciale trilblokken, kunnen wij zorgen voor minimale trillingen tijdens het aanbrengen. Daarbij is ons materieel zo samengesteld dat wij zowel vanaf het land als vanaf het water werken.

Soorten