Certificering

Heicombinatie SPS is een betrouwbaar en professioneel heibedrijf. Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, derden, alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard worden onze machines jaarlijks door een externe instantie geïnspecteerd en gekeurd.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid vinden wij belangrijk. Wij bieden de klant wat er gevraagd wordt en leveren de kwaliteit die van ons wordt verwacht. Ook streven wij altijd naar beter en staan wij niet stil in ontwikkeling.

“Veiligheid staat voorop!”
ISO 9001: 2015

Het ISO 9001: 2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De normen die hier in beschreven staan zijn in hoofdlijnen de klanteisen, klanttevredenheid en het continu verbeteren.

Download certificaat.

VCA*

Om de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zijn alle medewerkers in het bezit van VCA-diploma Basisveiligheid. Tijdens die opleiding ligt de nadruk op alle mogelijke veiligheidsmaatregelen waaraan o.a. funderingsbedrijven zich dienen te houden.

Tevens zijn wij als bedrijf geheel VCA* gecertificeerd. U kunt er dan ook zeker van zijn dat wij voldoen aan de strenge veiligheidsvoorschriften die voor de funderings-werkzaamheden gelden. Download certificaat.

BRL 7000 prot. 7001+7004

Deze protocollen waarborgen de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens conventionele methoden door het beschrijven van de specifieke eisen. Ook mogen wij tijdelijk grond opslaan en terugzetten.

Deze protocollen zijn van toepassing op de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wbb (water bodembescherming) en de Wm (wet milieubeheer) en op saneringen in ‘drogere oevergebieden’ in het kader van de Waterwet. Download certificaat

NVAF

Heicombinatie SPS werkt volgens de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF). Download voorwaarden.

Bouwend Nederland

Heicombinatie SPS is aangesloten bij Bouwend Nederland; de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

Veiligheid langs het spoor

Werken langs het spoor brengt een aantal risico’s met zich mee. Heicombinatie SPS beschikt over een juist gecertificeerd managementsysteem dat voldoet aan de criteria van de VGM Checklist Aannemers (VCA). Voor risicovolle werkzaamheden langs het spoor is Heicombinatie SPS dé juiste partij met ervaring.