Door de strenge regelgeving is het voorbereiden, uitvoeren en nazorg van een bodemsanering specialistisch werk. Er gelden strenge eisen voor het weghalen van verontreinigde grond en het uitvoeren van een bodemsanering brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Heicombinatie SPS is gecertificeerd conform BRL SIKB 7000, prot. 7001 en 7004 en daarom bevoegd om alle werkzaamheden rondom bodemsanering uit te voeren.

Uitvoeren van bodemsanering met de juiste bodemspecialist

Bodemsanering is een ingrijpend proces waarbij een stuk grond opnieuw milieutechnisch geschikt gemaakt wordt voor de beoogde functie. Omdat iedere verontreiniging uniek is, is er de verplichting vooraf een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek wordt de vervuilingsklasse berekend, de zogeheten F– en T-klasse. Heicombinatie SPS beschikt daarbij over de kennis en middelen om de bodemverontreiniging volgens de richtlijnen van BRL SIKB 7000, prot. 7001 en 7004 op te ruimen. Wij zijn een gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf.

Gericht advies

Het grondonderzoek geeft de leidraad van de uit te voeren saneringsmethode. Onze deskundig getrainde medewerkers weten welke maatregelen er gehanteerd moeten worden. Wilt u de grond direct bouw– en woonrijp maken? Of wilt u tevens een kelder plaatsen? Wij kunnen u ook daarin optimaal adviseren en dit desgewenst meteen uitvoeren. Wel zo efficiënt.

Na afronding van de sanering wordt een evaluatieverslag opgesteld. Dit verslag geeft een beschrijving en verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden en toetst of met de sanering de saneringsdoelstelling is bereikt.

Doordat wij alles in eigen beheer uitvoeren kan een bodemsanering voorspoedig verlopen en worden alle bijbehorende werkzaamheden ook snel afgerond:

  • Verkennend bodemonderzoek
  • Saneringsadvies op basis van F- en T-klasse
  • Aanvullend onderzoek (indien nodig)
  • Saneringsplan met kostenoverzicht
  • Bodemsanering, afvoeren en accepteren van de verontreinigde grond
  • Altijd in aanwezigheid van eigen DLP-ers en KVP-ers
  • Zorgvuldig contact met opdrachtgever over de voortgang
  • Volledig gedocumenteerde oplevering, incl. einddossier
Waarborgen van kwaliteit

De uitvoering van een bodemsanering hangt sterk samen met de ernst en plaats van de vervuiling. Er bestaan diverse methoden en technieken. Heicombinatie SPS beschikt over modern en specialistisch materieel, wat u de zekerheid biedt dat tijdens de saneringswerkzaamheden het milieu, de veiligheid en de kwaliteit gewaarborgd is. Wij saneren volgens conventionele methoden, waarbij een eigen DLP-er en KVP-er aanwezig is. Tevens zijn wij bevoegd om tijdelijk grond uit te plaatsen.

“Heicombinatie SPS denkt mee, geeft gericht advies en komt met een concreet voorstel voor de meest efficiënte en kostenbesparende saneringsmethode.”