Beschoeiing, schroefankers, klapankers

Over de noodzaak van een deugdelijke beschoeiing bestaat geen twijfel. Voor zowel de water- als de landzijde zijn er tal van voordelen voor wat betreft een efficienter onderhoud. Daarbij is het natuurlijk een stuk fraaier om te zien dan een afkalvende walkant; met alle nadelen voor zowel het water als de oever. Ook niet goed geplaatste en onvoldoende verankerde beschoeiingen, gaan na verloop van tijd verzakken.

Het systeem van verankering dat door Heicombinatie SPS wordt gehanteerd, wordt toegepast op plaatsen waar niet gegraven kan worden en waar de tuin onbeschadigd moet blijven. Hetzij door aanwezigheid van bestrating, hetzij van bomen en struiken, die – om welke reden dan ook – niet gerooid kunnen of mogen worden.

Vanaf een ponton wordt vlak boven de beschoeiing onder een variabele hoek een anker de grond in gedraaid. Als het anker voorbij de beschoeiing is gedraaid, wordt hij met zachte druk horizontaal gedrukt, zodat het uiteinde op een bepaalde hoogte t.o.v. de beschoeiing komt te zitten.

Aan het ene einde heeft het anker een soort vleugel die een goede verankering in de bodem garandeert. Aan het andere einde zit een schroefdraad waarmee uiteindelijk de beschoeiing wordt vast geschroefd. Vanzelfsprekend worden 1e klas materialen gebruikt.

Wilt u advies en/of vrijblijvende prijsopgave ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.